זמן יהודי חדש - תרבות יהודית בעידן חילוני -  מבט אנציקלופדי
 
זמן יהודי חדש מהו?

בשתי מאות השנים האחרונות נוצרה תרבות יהודית חדשה, שופעת ורב-תחומית, שאופייה מודרני וחילוני בעיקרו. זוהי יצירה תרבותית שלא ניתן למצות אותה בהגדרה יחידה, ונפגשים בה מקורות יניקה יהודיים, העושר של תרבות העמים והחווייה הישראלית בחתך רחב.

ארבעת כרכי :זמן יהודי חדש תרבות יהודית בעידן חילוני - מבט אנציקלופדי סוקרים את תהליכי המודרניזציה והחילון שחלו בתרבות היהודית במאתיים וחמישים השנים האחרונות, והם כוללים גם מבט חדש, המבוסס על מחקרים חדשים, על תולדות העם היהודי ותרבותו.

זמן יהודי חדש נערך מנקודת ראות אקדמית ביקורתית ומתוך גישה פלורליסטית, המניחה שאין זהות יהודית חילונית אחת כי אם מגוון של רכיבי זהות בצירופים פתוחים, המבוססים על חופש אישי, והמתח ביניהם מהווה מקור לא נדלה של יצירה הולכת ונמשכת.

עורכי המדורים וכותבי הערכים נמנים עם טובי החוקרים וההוגים בתחומיהם בארץ ומחוצה לה. פרט לעורכים - שארבעה מהם חתני פרס ישראל - לקחו חלק בכתיבה קרוב ל-250 כותבים, חילוניים ודתיים, גברים ונשים, בעלי השקפות שונות ורקע ומוצא שונים, המהווים פסיפס מרתק של גישות הגותיות ומחקריות לבעיות היסוד המוסיפות לקבוע את התפתחות החיים היהודים בעת החדשה.

זמן יהודי חדש נועד לקהל קוראים מגוון - סטודנטים ומרצים, מורים ותלמידי הכיתות הגבוהות של בתי הספר התיכוניים, בעלי מקצועות שהשכלתם אינה דווקא במדעי הרוח, שוחרי דעת ותרבות בכל מקום.

זמן יהודי חדש הוא חיבור בעל אופי אנציקלופדי, שאינו בנוי במיבנה האנציקלופדי השגרתי. ארבעת כרכי זמן יהודי חדש נחלקים למדורים שכל אחד מהם נפתח במאמר מבוא, או בכמה מאמרי מבוא, והוא כולל ערכים שאופיים נגזר מטיבו של המדור. אין מדובר בערכים לקסיקוניים-קצרים, אלא בעיקר בכאלה המקיפים מאות ולפעמים גם אלפי מלים. לנגד עיני המערכת עמדה מטרה: ספר שניתן לקרוא בו כל מדור ברצף ולקבל על-ידי כך מושג רחב ומעמיק יחסית על התחום הנדון באותו מדור.

הכרך החמישי, המכיל מפתח מפורט של שמות ועניינים, מאפשר לקוראים להשתמש בו למציאת פרטים על אדם או מוסד או עניין שאיזכוריהם מפוזרים בערכים שונים ולגבש מתוכם תמונה מלאה ומקפת יותר. כמו כן מכיל כרך זה פרטים על העורכים והכותבים שהשתתפו ביצירת מפעל מקיף זה, וכן פרטי הציירים והצלמים ובעלי הזכויות של מאות האיורים, שרבים מהם נדירים, המופיעים בארבעת הכרכים.

זמן יהודי חדש נפתח במבוא כללי ומקיף וארבעת הכרכים מכילים 10 מדורים: ההגות היהודית המודרנית - בעריכת פרופ' מנחם ברינקר; זיכרון, מיתוס והיסטוריה - בעריכת פרופ' ירמיהו יובֵל; תמורות באורחות החיים - בעריכת פרופ' ישראל ברטל; תנועות לאומיות וחברתיות - בעריכת פרופ' דֶרֶק יונתן פנסלר; החברה הדתית מול החילון והמודרנה - בעריכת פרופ' יוסף דן; העברית ולשונות היהודים - בעריכת רוביק רוזנטל; ספרויות ואמנויות - בעריכת פרופ' דן מירון  ופרופ' חנן חבר; יהודים ולא יהודים בזמן החדש - בעריכת פרופ' שולמית וולקוב; חיים יהודיים מודרניים בתפוצות - בעריכת פרופ' מורטון ויינפלד; מדינת ישראל כמפעל יהודי מודרני - בעריכת יאיר צבן. פרופ' מישל אביטבול שימש יועץ מיוחד למערכת.

זמן יהודי חדש, שיצא לאור בהוצאת "כתר", הוא פרי יוזמה משותפת של יאיר צבן, מנהל המיזם, ופרופ' ירמיהו יובֵל , עורכו הראשי; העורך הכללי הוא דוד שחם. הוא הופק על-ידי למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית, בשיתוף מכון שפינוזה בירושלים, במימונה של קרן פוזן ובסיוע תורמים נוספים (קרן קשת; מינהל התרבות במשרד המדע, התרבות והספורט; מועצת הפיס לתרבות ולאמנות; קרן רבינוביץ לאמנויות - תל-אביב).

English Russian