זמן יהודי חדש - תרבות יהודית בעידן חילוני -  מבט אנציקלופדי
 
ישראל ברטל
ישראל ברטל

עורך המדור תמורות באורחות החיים

יליד גבעתיים (1946). למד באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת הארווארד בארה"ב. פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה העברית. תחומי מחקרו: תולדות היהודים במזרח אירופה
במאות ה-19-17 ;  היישוב היהודי בארץ-ישראל בשנים 1914-1777; תנועת ההשכלה; האורתודוקסיה היהודית; ראשית התנועה הלאומית היהודית; היסטוריה וספרות.
מראשוני 'יד יצחק בן צבי', ועורך  הרבעון "קתדרה" לחקר ארץ ישראל ויישובה, במשך עשרים שנה; יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית
(2007-); מנהל המרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם באוניברסיטה העברית (2006-1993); עורך כתב העת "וסטניק" למדעי היהדות בלשון הרוסית;  יו"ר אקדמי של מרכז נבזלין לחקר תולדות יהודי רוסיה ומזרח אירופה באוניברסיטה העברית
(2006-2003); ראש הוועדה לתוכנית הלמודים בהיסטוריה לחטיבה העליונה בחינוך הממלכתי (2003-1995); דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית (2006-); כותב קורסים ב"אוניברסיטה הפתוחה", תל אביב; יועץ היסטורי למוזיאון "בית התפוצות", תל אביב (משנת 2005).
בין פרסומיו: מהדורה שנייה מתוקנת ומורחבת של "פנקס ועד ארבע ארצות"; "Poles and Jews: A Failed Brotherhood"
(עם מגדלנה אופלסקי) ; "גלות בארץ: יישוב ארץ ישראל בטרם ציונות; העלייה השנייה" (שלושה כרכים, יחד עם יהושע קניאל וזאב צחור) ; "קיום ושבר, יהודי פולין לדורותיהם" (שני כרכים, יחד עם ישראל גוטמן) ; "העגלה המלאה: מאה ועשרים שנות תרבות ישראל; מאומה ללאום, יהודי מזרח אירופה, 1881-1772"; "The Jews of Eastern Europe, 1772-1881" ; "ההשכלה לגווניה" (עם שמואל פיינר) ; "קוזק ובדווי, 'עם' ו'ארץ' בלאומיות היהודית"; "היסטוריוגרפיה במבחן, עיון מחודש במשנתו של יעקב כ"ץ" (עם שמואל פיינר) .

לקורות חיים מפורטים ורשימת פרסומים, ראו:
אתר האוניברסיטה העברית

English Russian