זמן יהודי חדש - תרבות יהודית בעידן חילוני -  מבט אנציקלופדי
 
פרופ' שולמית וולקוב
פרופ' שולמית וולקוב

עורכת המדור יהודים ולא יהודים בזמן החדש


חברת האקדמיה הישראלית למדעים, פרופסור להיסטוריה של העת החדשה ומחזיקת הקתדרה ע"ש קונראד אדנאור להיסטוריה אירופית השוואתית בחוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל אביב. נולדה בתל אביב בשנת 1942, החלה את לימודיה באוניברסיטה העברית בירושלים והשלימה אותם באוניברסיטה של קליפורניה, בברקלי. באוניברסיטת תל אביב שימשה כראש המכון להיסטוריה גרמנית וכראש בית הספר להיסטוריה. כמו כן, היתה חברה בות"ת ובתת-הועדה לענייני מחקר של "ועדת-שוחט".
החלה את עבודתה המחקרית בתחום ההיסטוריה החברתית של גרמניה במאה ה-19. בהמשך, התמקדה בהיסטוריה החברתית והאינטלקטואלית של יהודי גרמניה, תוך שהיא מעגנת את מחקריה הן בהיסטוריוגרפיה הגרמנית הכללית והן בחקר יהודי אירופה. חקרה ופירסמה גם בתחום ההיסטוריוגרפיה של השואה, וכן בהיסטוריה החברתית-אינטלקטואלית של תקופת הנאורות המאוחרת, ולא רק בגרמניה (במסגרת זו יש לראות את עבודתה על ראשית חינוך החרשים באירופה ועל תולדות שפת הסימנים). היא הרצתה ולימדה באוניברסיטאות שונות באירופה ובארה"ב, שימשה כעמיתה בקולג' סט. אנטוני באוקספורד, במכון ללימודים מתקדמים בברלין, ובמכון להיסטוריה במינכן. ספרה האחרון, "במעגל המכושף. יהודים, אנטישמים וגרמנים אחרים", הופיע בספריית אופקים, עם עובד, 2002, ויצא לאור ב-2006 בנוסח אנגלי בהוצאת הספרים של אוניברסיטת קמברידג'.

לקורות חיים מפורטים ורשימת פרסומים, ראו:
ויקיפדיה

EnglishRussian